ตัดไม่ขาด

ภาษาอังกฤษ


v do not cut off completely
คำอธิบาย: ยังมีเยื่อใยอยู่
ความหมายเหมือนกับ: มีเยื่อใย
ตัวอย่างประโยค: ถึงลูกจะเป็นคนเลวแค่ไหน คนเป็นพ่อเป็นแม่ยังก็ตัดไม่ขาด