ตัดไฟแต่ต้นลม

ภาษาอังกฤษ


v nip something (calamity/vice) in the bud
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไฟหัวลม