ตัดไฟหัวลม

ภาษาอังกฤษ


v nip something (calamity/vice) in the bud
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไฟแต่ต้นลม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top