ตัดไฟต้นลม

ภาษาอังกฤษ


v nip something (calamity/vice) in the bud
คำอธิบาย: ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไฟแต่ต้นลม , ตัดไฟหัวลม
ตัวอย่างประโยค: คุณต้องรีบตัดไฟต้นลมก่อนที่เรื่องราวจะบานปลาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top