ตัดไพ่

ภาษาอังกฤษ


v cut the cards
คำอธิบาย: สับไพ่แล้วแบ่งเป็นกองๆ
ความหมายเหมือนกับ: สับไพ่
ตัวอย่างประโยค: หล่อนตัดไพ่ด้วยความชำนาญ