ตัดแต้ม

ภาษาอังกฤษ


v deduct marks
ความหมายเหมือนกับ: ตัดคะแนน
คำที่เกี่ยวข้อง: deduct marks for errors
คำตรงข้าม: เพิ่มคะแนน