ตัดแต่ง

ภาษาอังกฤษ


v trim
คำอธิบาย: ตัดออกให้ได้รูปทรงตามต้องการอย่างสวยงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: decorate , beautify , dress
ตัวอย่างประโยค: พ่อจะลงมือตัดแต่งต้นไม้ในสวนเองถ้ามีเวลาว่าง