ตัดเส้น

ภาษาอังกฤษ


v bold the drawing lines
คำอธิบาย: แต่งเส้นริมภาพทำให้ดูเด่นชัดและเรียบร้อยขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เน้น
ตัวอย่างประโยค: ครูสอนศิลปะสอนนักเรียนตัดเส้นรูปภาพเพื่อให้ภาพดูงดงามขึ้น