ตัดเย็บ

ภาษาอังกฤษ


v cut out
คำที่เกี่ยวข้อง: tailor