ตัดเงิน

ภาษาอังกฤษ


v cut wages
ความหมายเหมือนกับ: หักเงิน , หักเงินเดือน
คำที่เกี่ยวข้อง: reduce wages