ตัดอกตัดใจ

ภาษาอังกฤษ


v restrain one´s desire
คำอธิบาย: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ตัดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: repress , suppress , make a decision against one´s wish
ตัวอย่างประโยค: หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ