ตัดหัว

ภาษาอังกฤษ


v behead
คำอธิบาย: การประหารชีวิตในสมัยโบราณ
ความหมายเหมือนกับ: ตัดศรีษะ
คำที่เกี่ยวข้อง: decapitate , execute , chop off the head
ตัวอย่างประโยค: บทลงโทษผู้กระทำผิดในสมัยก่อนเพชฌฆาตจะตัดหัวผู้กระทำผิด