ตัดหน้า

ภาษาอังกฤษ


v try to be the first to do something
คำอธิบาย: ชิงทำเสียก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ชิง
คำที่เกี่ยวข้อง: do something before others have a chance (to)
ตัวอย่างประโยค: รายการทีวียักษ์ใหญ่ชิงสัมภาษณ์สดนางงามจักรวาลตัดหน้ารายการอื่นๆ ที่อัดเทปเตรียมไว้ออกอากาศ
v run pass in front of (a car)
คำอธิบาย: ผ่านหน้าในระยะกระชั้นชิด
ความหมายเหมือนกับ: ผ่านหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: drive a car past in front of another´s car
ตัวอย่างประโยค: เด็กเล็กไม่ควรวิ่งตัดหน้ารถเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้