ตัดหนทาง

ภาษาอังกฤษ


v destroy one´s own pull
คำอธิบาย: ทำให้หมดช่องทาง
ความหมายเหมือนกับ: ตัดทาง , ปิดทาง , ปิดช่องทาง , ตัดช่องทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: destroy one´s own opportunity to make (/learn) a living
คำตรงข้าม: เปิดช่องทาง
ตัวอย่างประโยค: ลูกน้องที่ทะเลาะกับเจ้านายก็เท่ากับตัดหนทางทำมาหากินของตัวเอง