ตัดหญ้า

ภาษาอังกฤษ


v weed
ความหมายเหมือนกับ: ถาง , หักล้างถางพง , ถางหญ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: mow