ตัดสินโทษ

ภาษาอังกฤษ


v judge
ความหมายเหมือนกับ: พิพากษา , ตัดสินลงโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง: decide , sentence , condemn , adjudge , adjudicate , give verdict , doom , written judgment , court verdict
ตัวอย่างประโยค: ศาลตัดสินโทษให้ยิงเป้าผู้ต้องหาคดีขายความลับทางราชการแก่ชาวต่างชาติ