ตัดสินลงโทษ

ภาษาอังกฤษ


v judge
ความหมายเหมือนกับ: พิพากษา
คำที่เกี่ยวข้อง: decide , sentence , condemn , adjudge , adjudicate , give verdict , doom , written judgment , court verdict