ตัดสินคดี

ภาษาอังกฤษ


v judge a case
คำอธิบาย: ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิพากษาท่านนี้ตัดสินคดีได้อย่างยุติธรรมมากที่สุด

คำที่มี "ตัดสินคดี" ในคำ


ผู้ตัดสินคดี n judge
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือข้อกล่าวหากันในทางกฎหมาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้พิพากษา
ตัวอย่างประโยค: ภาระใหญ่ของเขาคือตั้งตนเป็นผู้ตัดสินคดีแทนสังคม คอยวินิจฉัยความผิดความถูกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top