ตัดสินคดี

ภาษาอังกฤษ


v judge a case
คำอธิบาย: ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิพากษาท่านนี้ตัดสินคดีได้อย่างยุติธรรมมากที่สุด