ตัดสายป่าน

ภาษาอังกฤษ


v cut off
คำอธิบาย: ตัดขาดเยื่อใยที่มี, ตัดความสัมพันธ์หรือเลิกเกี่ยวข้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: ตัดขาด , ตัดเยื่อใย
คำที่เกี่ยวข้อง: sever , break up , separate
ตัวอย่างประโยค: คุณจะตัดสายป่านลูกเพราะความผิดแค่นี้ไม่ได้