ตัดสวาท

ภาษาอังกฤษ


v terminate sexual relations
คำอธิบาย: เลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
ความหมายเหมือนกับ: เลิกรา , ตัดสัมพันธ์ , สิ้นสุดสัมพันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: jilt
ตัวอย่างประโยค: เขาตัดสวาทกับคู่ขาทั้งหมด