ตัดศรีษะ

ภาษาอังกฤษ


v behead
คำที่เกี่ยวข้อง: decapitate , execute , chop off the head