ตัดศรีษะ

ภาษาอังกฤษ


v behead
คำที่เกี่ยวข้อง: decapitate , execute , chop off the head


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top