ตัดรอน

ภาษาอังกฤษ


v sever relations (with)
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไมตรี , ตัดสัมพันธ์ , ตัดขาด
คำที่เกี่ยวข้อง: break (/cut) off a friendship , sever a friendship
คำตรงข้าม: ผูกไมตรี , ผูกสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองยังคบกันไม่ทันไร เธอก็มาด่วนตัดรอนเขาเสียแล้ว