ตัดมิตรภาพ

ภาษาอังกฤษ


v break off
ความหมายเหมือนกับ: ทิ้ง , เลิก , เลิกคบ , ตัดความสัมพันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: break up , sever , separate , put an end to
v break off
ความหมายเหมือนกับ: ทิ้ง , เลิก , เลิกคบ , ตัดความสัมพันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: break up , sever , separate , put an end to