ตัดผ่าน

ภาษาอังกฤษ


v cut through
ความหมายเหมือนกับ: ผ่าน , สร้างผ่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: bypass
ตัวอย่างประโยค: อำเภอพะโต๊ะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 (ถนนราชกรูด-หลังสวน) ตัดผ่าน