ตัดปัญหา

ภาษาอังกฤษ


v get around (a problem)
ความหมายเหมือนกับ: หยุดปัญหา , ยุติปัญหา
คำที่เกี่ยวข้อง: eliminate the problem , cut the Gordian knot
ตัวอย่างประโยค: บริษัทตัดสินใจทำตามข้อเรียกร้องของพนักงานเพื่อตัดปัญหาการหยุดงานของพนักงาน