ตัดบท

ภาษาอังกฤษ


v interrupt
คำอธิบาย: พูดให้ยุติเรื่องกัน
ความหมายเหมือนกับ: รวบรัดตัดความ
คำที่เกี่ยวข้อง: cut short , cut into , break in on , make a conclusion , break off the conversation
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองมักตัดบทเมื่อถูกสื่อมวลชนซักถามถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมือง