ตัดต่อ

ภาษาอังกฤษ


v edit
คำอธิบาย: ตัดเฉพาะส่วนที่สำคัญมาต่อกัน, ตัดเฉพาะบางส่วนมาต่อกันเพื่อให้ได้รูปหรือความที่ต้องการ
คำที่เกี่ยวข้อง: edit something out (of something)
ตัวอย่างประโยค: หนังตัวอย่างนี้ตัดต่อมาจากต้นฉบับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายปลายเดือนนี้