ตัดตอน

ภาษาอังกฤษ


v extract
คำอธิบาย: แบ่งหรือตัดเอามาบางส่วน
ความหมายเหมือนกับ: ยกมาบางส่วน , ตัดมาบางส่วน , แบ่งมาบางส่วน , เลือกมาบางส่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: excerpt , quote
ตัวอย่างประโยค: บทเรียนวิชาวรรณคดีไทยตัดตอนจากวรรณคดีในอดีตของไทย