ตัดงบประมาณ

ภาษาอังกฤษ


v cut the budget
ความหมายเหมือนกับ: ตัดงบ , หักงบประมาณ , หักงบ
คำที่เกี่ยวข้อง: slash the budget
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลนี้ต้องตัดงบประมาณเพื่อจะได้กู้เงินไอเอ็มเอฟต่อไป