ตัดงบ

ภาษาอังกฤษ


v cut the budget
ความหมายเหมือนกับ: หักงบประมาณ , หักงบ
คำที่เกี่ยวข้อง: slash the budget

คำที่มี "ตัดงบ" ในคำ


ตัดงบประมาณ v cut the budget
ความหมายเหมือนกับ: ตัดงบ , หักงบประมาณ , หักงบ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลนี้ต้องตัดงบประมาณเพื่อจะได้กู้เงินไอเอ็มเอฟต่อไปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top