ตัดความสัมพันธ์

ภาษาอังกฤษ


v cut off relations
คำอธิบาย: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: เลิกคบ
คำที่เกี่ยวข้อง: break off relations , sever relations with
ตัวอย่างประโยค: เขาจะตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนรักแค่ผู้หญิงคนเดียวเชียวหรือ