ตัดขาด

ภาษาอังกฤษ


v cut
คำอธิบาย: ตัดให้ขาดออกจากกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: divide , bisect , dissect
ตัวอย่างประโยค: โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด
v break off
คำอธิบาย: เลิกติดต่อคบหากัน
ความหมายเหมือนกับ: ทิ้ง , เลิก , เลิกคบ , ตัดความสัมพันธ์ , ตัดมิตรภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: break up , sever , separate , put an end to
ตัวอย่างประโยค: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน
v cut
คำอธิบาย: ตัดให้ขาดออกจากกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: divide , bisect , dissect
ตัวอย่างประโยค: โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด
v break off
คำอธิบาย: เลิกติดต่อคบหากัน
ความหมายเหมือนกับ: ทิ้ง , เลิก , เลิกคบ , ตัดความสัมพันธ์ , ตัดมิตรภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: break up , sever , separate , put an end to
ตัวอย่างประโยค: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน