ตัดกัน

ภาษาอังกฤษ


v contrast
คำอธิบาย: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน
v intersect
คำอธิบาย: ตัดผ่านขวางกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: cross
ตัวอย่างประโยค: ถนนสองสายตัดกัน
v intersect
คำอธิบาย: ตัดผ่านขวางกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: cross
ตัวอย่างประโยค: ถนนสองสายตัดกัน
v contrast
คำอธิบาย: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน