ตัด

ภาษาอังกฤษ


v cut out
คำอธิบาย: ตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เป็นสิ่งสำเร็จรูป
ความหมายเหมือนกับ: ตัดเย็บ
คำที่เกี่ยวข้อง: tailor
ตัวอย่างประโยค: เธอตัดเสื้อผ้าชุดนี้ด้วยฝีมือเธอเอง
v reduce
ความหมายเหมือนกับ: ลด , ทอน
คำที่เกี่ยวข้อง: curtail , shorten , slash , cut (down) , take a short cut
คำตรงข้าม: เพิ่ม
ตัวอย่างประโยค: บริษัทมีความจำเป็นต้องตัดสวัสดิการบางตัว เนื่องจากบริษัทขาดทุนในการประกอบการปีที่ผ่านมา
v cut off
ความหมายเหมือนกับ: ตัดขาด , เลิก , ทิ้ง , ตัดทิ้ง , ละ
คำที่เกี่ยวข้อง: break of , sever , get rid off
ตัวอย่างประโยค: เขาปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นลูกมหาเศรษฐี ดังนั้น จึงถูกตัดออกจากกองมรดก
v contrast with
ความหมายเหมือนกับ: ตัดกัน , ขัดกัน
คำตรงข้าม: กลมกลืน
ตัวอย่างประโยค: สีแดงตัดกับสีเขียว
v cut
คำอธิบาย: ทำให้ขาดด้วยของมีคม
ตัวอย่างประโยค: คุณครูสอนให้เด็กชั้นอนุบาลตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆ

คำที่มี "ตัด" ในคำ


ตัดไม้ทำลายป่า v deforest
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าในเขตต้นน้ำลำธารเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย

ตัดกำลัง v reduce one´s power
คำอธิบาย: ทำให้อ่อนกำลังลง, ทำให้ความสามารถด้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: ทอนกำลัง
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายทหารตัดกำลังผู้ก่อการร้ายโดยปิดทางลำเลียงส่งเสบียงอาหาร

ตัดสิทธิ์ v deprive of one´s right
คำอธิบาย: ไม่ให้มีสิทธิ์ได้รับ หรือเข้าร่วม
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน

ตัดอกตัดใจ v restrain one´s desire
คำอธิบาย: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ตัดใจ
ตัวอย่างประโยค: หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ

ตัดผ่าน v cut through
ความหมายเหมือนกับ: ผ่าน , สร้างผ่าน
ตัวอย่างประโยค: อำเภอพะโต๊ะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 (ถนนราชกรูด-หลังสวน) ตัดผ่าน

ตัดออก v eliminate
คำอธิบาย: ทำให้น้อยลงหรือให้หมดไป
ความหมายเหมือนกับ: เอาออก
คำตรงข้าม: เพิ่มเข้ามา , เพิ่มมา , เพิ่ม , เพิ่มเติม
ตัวอย่างประโยค: เนื้อที่งอกออกมานี้ คุณต้องตัดออกเพราะมันเป็นเนื้อร้าย

ตัดฉาก v (the scene) cut from sth to sth
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนฉาก , ตัดตอน
ตัวอย่างประโยค: ละครตัดฉากกลับมาที่บ้านนางเอก

ตัดต่อ v edit
คำอธิบาย: ตัดเฉพาะส่วนที่สำคัญมาต่อกัน, ตัดเฉพาะบางส่วนมาต่อกันเพื่อให้ได้รูปหรือความที่ต้องการ
ตัวอย่างประโยค: หนังตัวอย่างนี้ตัดต่อมาจากต้นฉบับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายปลายเดือนนี้

ตัดไม่ขาด v do not cut off completely
คำอธิบาย: ยังมีเยื่อใยอยู่
ความหมายเหมือนกับ: มีเยื่อใย
ตัวอย่างประโยค: ถึงลูกจะเป็นคนเลวแค่ไหน คนเป็นพ่อเป็นแม่ยังก็ตัดไม่ขาด

ตัดรำคาญ v end the conversation
คำอธิบาย: ทำเพื่อให้เลิกเซ้าซี้
ตัวอย่างประโยค: เขารีบพูดตัดบทเพื่อตัดรำคาญคำถามเซ้าซี้จากย่า

ตัดสวาท v terminate sexual relations
คำอธิบาย: เลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
ความหมายเหมือนกับ: เลิกรา , ตัดสัมพันธ์ , สิ้นสุดสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค: เขาตัดสวาทกับคู่ขาทั้งหมด

ตัดไฟต้นลม v nip something (calamity/vice) in the bud
คำอธิบาย: ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไฟแต่ต้นลม , ตัดไฟหัวลม
ตัวอย่างประโยค: คุณต้องรีบตัดไฟต้นลมก่อนที่เรื่องราวจะบานปลาย

ตัดความสัมพันธ์ v cut off relations
คำอธิบาย: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: เลิกคบ
ตัวอย่างประโยค: เขาจะตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนรักแค่ผู้หญิงคนเดียวเชียวหรือ

ตัดช่องทาง v cut (at)
คำอธิบาย: ทำให้หมดหนทางหรือโอกาส
ความหมายเหมือนกับ: ตัดทาง
ตัวอย่างประโยค: เขาตัดช่องทางทำมาหากินผู้คนในวงการนี้มานักต่อนัก

ตัดพ้อต่อว่า v complain
คำอธิบาย: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ
ตัวอย่างประโยค: หล่อนตัดพ้อต่อว่าเขาที่ไม่ค่อยมีเวลามาหาลูกๆ

ตัดไมตรี v break off relations
คำอธิบาย: ไม่รับความหวังดีหรือไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ตัดสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค: เจ้าเมืองยอมตัดไมตรี ไม่ยกราชธิดาให้เป็นมเหสี

ตัดสัมพันธ์ v break off relations
คำอธิบาย: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไมตรี
ตัวอย่างประโยค: เธอตัดสัมพันธ์กับเขาได้จริงอย่างที่ปากพูดหรือเปล่า

ตัดสายป่าน v cut off
คำอธิบาย: ตัดขาดเยื่อใยที่มี, ตัดความสัมพันธ์หรือเลิกเกี่ยวข้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: ตัดขาด , ตัดเยื่อใย
ตัวอย่างประโยค: คุณจะตัดสายป่านลูกเพราะความผิดแค่นี้ไม่ได้

ตัดสินคดี v judge a case
คำอธิบาย: ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิพากษาท่านนี้ตัดสินคดีได้อย่างยุติธรรมมากที่สุด

ตัดแต่ง v trim
คำอธิบาย: ตัดออกให้ได้รูปทรงตามต้องการอย่างสวยงาม
ตัวอย่างประโยค: พ่อจะลงมือตัดแต่งต้นไม้ในสวนเองถ้ามีเวลาว่าง

ตัดเส้น v bold the drawing lines
คำอธิบาย: แต่งเส้นริมภาพทำให้ดูเด่นชัดและเรียบร้อยขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เน้น
ตัวอย่างประโยค: ครูสอนศิลปะสอนนักเรียนตัดเส้นรูปภาพเพื่อให้ภาพดูงดงามขึ้น

ตัดทาง v destroy oneself
คำอธิบาย: ทำให้หมดช่องทาง
ความหมายเหมือนกับ: ปิดทาง
คำตรงข้าม: เปิดทาง
ตัวอย่างประโยค: กฎหมายปิดป่าตัดทางทำมาหากินของพวกตัดไม้ทำลายป่าได้ทางหนึ่ง

ตัดบท v interrupt
คำอธิบาย: พูดให้ยุติเรื่องกัน
ความหมายเหมือนกับ: รวบรัดตัดความ
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองมักตัดบทเมื่อถูกสื่อมวลชนซักถามถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมือง

ตัดปัญหา v get around (a problem)
ความหมายเหมือนกับ: หยุดปัญหา , ยุติปัญหา
ตัวอย่างประโยค: บริษัทตัดสินใจทำตามข้อเรียกร้องของพนักงานเพื่อตัดปัญหาการหยุดงานของพนักงาน

ตัดพ้อ v complain
คำอธิบาย: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อว่า , ตัดพ้อต่อว่า
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายตัดพ้อคุณพ่อว่าไม่ยอมซื้อของเล่นให้ซักที

ตัดไพ่ v cut the cards
คำอธิบาย: สับไพ่แล้วแบ่งเป็นกองๆ
ความหมายเหมือนกับ: สับไพ่
ตัวอย่างประโยค: หล่อนตัดไพ่ด้วยความชำนาญ

ตัดรอน v sever relations (with)
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไมตรี , ตัดสัมพันธ์ , ตัดขาด
คำตรงข้าม: ผูกไมตรี , ผูกสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองยังคบกันไม่ทันไร เธอก็มาด่วนตัดรอนเขาเสียแล้ว

ตัดราคา v cut prices
คำอธิบาย: ลดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งขัน
ความหมายเหมือนกับ: ลดราคา
คำตรงข้าม: ขึ้นราคา
ตัวอย่างประโยค: บรรดาห้างสรรพสินค้าแข่งกันตัดราคาสินค้าในช่วงเทศกาล

ตัดสิน v judge
ความหมายเหมือนกับ: ลงความเห็น , ชี้ขาด , วินิจฉัย
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการตัดสินให้ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะอย่างเป็นเอกฉันท์

ตัดสินโทษ v judge
ความหมายเหมือนกับ: พิพากษา , ตัดสินลงโทษ
ตัวอย่างประโยค: ศาลตัดสินโทษให้ยิงเป้าผู้ต้องหาคดีขายความลับทางราชการแก่ชาวต่างชาติ

ตัดถนน v break (/blaze) a trail
ความหมายเหมือนกับ: สร้างถนน , ทำถนน
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยตัดถนนเข้าไปเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ตัดหนทาง v destroy one´s own pull
คำอธิบาย: ทำให้หมดช่องทาง
ความหมายเหมือนกับ: ตัดทาง , ปิดทาง , ปิดช่องทาง , ตัดช่องทาง
คำตรงข้าม: เปิดช่องทาง
ตัวอย่างประโยค: ลูกน้องที่ทะเลาะกับเจ้านายก็เท่ากับตัดหนทางทำมาหากินของตัวเอง

ตัดหน้า v try to be the first to do something
คำอธิบาย: ชิงทำเสียก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ชิง
ตัวอย่างประโยค: รายการทีวียักษ์ใหญ่ชิงสัมภาษณ์สดนางงามจักรวาลตัดหน้ารายการอื่นๆ ที่อัดเทปเตรียมไว้ออกอากาศ

ตัดหน้า v run pass in front of (a car)
คำอธิบาย: ผ่านหน้าในระยะกระชั้นชิด
ความหมายเหมือนกับ: ผ่านหน้า
ตัวอย่างประโยค: เด็กเล็กไม่ควรวิ่งตัดหน้ารถเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ตัดหัว v behead
คำอธิบาย: การประหารชีวิตในสมัยโบราณ
ความหมายเหมือนกับ: ตัดศรีษะ
ตัวอย่างประโยค: บทลงโทษผู้กระทำผิดในสมัยก่อนเพชฌฆาตจะตัดหัวผู้กระทำผิด

ตัดสินใจ v determine
ความหมายเหมือนกับ: ตกลงใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกโดยไม่ฟังคำทัดทานจากคนรอบข้าง

ตัดทาง v break (/blaze) a trail
คำอธิบาย: ทำให้มีทาง
ความหมายเหมือนกับ: ตัดถนน , สร้างถนน , ทำถนน , ทำทาง
ตัวอย่างประโยค: กำนันขอแรงชาวบ้านช่วยกันตัดทางเข้าวัด

ตัดทอน v abridge
คำอธิบาย: ทำให้น้อย
ความหมายเหมือนกับ: ลด
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลตัดทอนงบประมาณของแต่ละจังหวัดลงไปเกือบ 10% ของงบประมาณที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา

ตัดใจ v restrain one´s passion
คำอธิบาย: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ห้ามใจ
ตัวอย่างประโยค: เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวกำลังมีปัญหาเธอจึงตัดใจไม่ซื้อของ ใช้ฟุ่มเฟือย

ตัดต้นไฟ v stop the cause
คำอธิบาย: ตัดสิ่งที่เป็นเหตุไม่ให้ลุกลามต่อเนื่องไป
ความหมายเหมือนกับ: ตัดปัญหา , หยุดปัญหา , ตัดไฟต้นลม

ตัดตอน v extract
คำอธิบาย: แบ่งหรือตัดเอามาบางส่วน
ความหมายเหมือนกับ: ยกมาบางส่วน , ตัดมาบางส่วน , แบ่งมาบางส่วน , เลือกมาบางส่วน
ตัวอย่างประโยค: บทเรียนวิชาวรรณคดีไทยตัดตอนจากวรรณคดีในอดีตของไทย

ตัดกัน v contrast
คำอธิบาย: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน

ตัดกัน v intersect
คำอธิบาย: ตัดผ่านขวางกัน
ตัวอย่างประโยค: ถนนสองสายตัดกัน

ตัดขาด v cut
คำอธิบาย: ตัดให้ขาดออกจากกัน
ตัวอย่างประโยค: โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด

ตัดขาด v break off
คำอธิบาย: เลิกติดต่อคบหากัน
ความหมายเหมือนกับ: ทิ้ง , เลิก , เลิกคบ , ตัดความสัมพันธ์ , ตัดมิตรภาพ
ตัวอย่างประโยค: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน

ตัดทอน v shorten
คำอธิบาย: ทำให้สั้นลง
ความหมายเหมือนกับ: ตัด , ตัดทิ้ง
ตัวอย่างประโยค: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง

ตัดขาด v cut
คำอธิบาย: ตัดให้ขาดออกจากกัน
ตัวอย่างประโยค: โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด

ตัดกัน v intersect
คำอธิบาย: ตัดผ่านขวางกัน
ตัวอย่างประโยค: ถนนสองสายตัดกัน

ตัดขาด v break off
คำอธิบาย: เลิกติดต่อคบหากัน
ความหมายเหมือนกับ: ทิ้ง , เลิก , เลิกคบ , ตัดความสัมพันธ์ , ตัดมิตรภาพ
ตัวอย่างประโยค: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน

ตัดทอน v shorten
คำอธิบาย: ทำให้สั้นลง
ความหมายเหมือนกับ: ตัด , ตัดทิ้ง
ตัวอย่างประโยค: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง

ตัดกัน v contrast
คำอธิบาย: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน

ตัดคะแนน v cut down one´s marks
ความหมายเหมือนกับ: หักคะแนน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ตัดสินหรือกรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนของผู้เล่นหรือของทีมได้

ตัดงบประมาณ v cut the budget
ความหมายเหมือนกับ: ตัดงบ , หักงบประมาณ , หักงบ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลนี้ต้องตัดงบประมาณเพื่อจะได้กู้เงินไอเอ็มเอฟต่อไป

ตัดเงินเดือน v cut wages
ความหมายเหมือนกับ: ตัดเงิน , หักเงิน , หักเงินเดือน

ตัดแต้ม v deduct marks
ความหมายเหมือนกับ: ตัดคะแนน
คำตรงข้าม: เพิ่มคะแนน

ตัดไฟแต่ต้นลม v nip something (calamity/vice) in the bud
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไฟหัวลม

ตัดไฟหัวลม v nip something (calamity/vice) in the bud
ความหมายเหมือนกับ: ตัดไฟแต่ต้นลม

ตัดเยื่อใย v cut off
ความหมายเหมือนกับ: ตัดขาด

ตัดสินลงโทษ v judge
ความหมายเหมือนกับ: พิพากษา

ตัดศรีษะ v behead

ตัดเย็บ v cut out

ตัดทิ้ง v cut off
ความหมายเหมือนกับ: ตัดขาด , เลิก , ทิ้ง , ละ

ตัดมาบางส่วน v extract
ความหมายเหมือนกับ: ยกมาบางส่วน , แบ่งมาบางส่วน , เลือกมาบางส่วน

ตัดมิตรภาพ v break off
ความหมายเหมือนกับ: ทิ้ง , เลิก , เลิกคบ , ตัดความสัมพันธ์

ตัดทิ้ง v shorten
ความหมายเหมือนกับ: ตัด

ตัดมิตรภาพ v break off
ความหมายเหมือนกับ: ทิ้ง , เลิก , เลิกคบ , ตัดความสัมพันธ์

ตัดทิ้ง v shorten
ความหมายเหมือนกับ: ตัด

ตัดผม v cut the hair

ตัดหญ้า v weed
ความหมายเหมือนกับ: ถาง , หักล้างถางพง , ถางหญ้า

ตัดงบ v cut the budget
ความหมายเหมือนกับ: หักงบประมาณ , หักงบ

ตัดเงิน v cut wages
ความหมายเหมือนกับ: หักเงิน , หักเงินเดือน

ตัดโค่น v cut down

ผู้ตัดสินใจ n decision-maker
คำอธิบาย: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนตัดสินใจ
ตัวอย่างประโยค: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว

เครื่องตัดหญ้า n lawnmower
ตัวอย่างประโยค: มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์ เช่น ไถ พรวน จอบหนุน เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น

เครื่องมือผ่าตัด n instruments for surgery

ช่างตัดผม n hairdresser

กรรมการตัดสิน n umpire
คำอธิบาย: กรรมการที่ทำหน้าที่ในการตัดสินแพ้ชนะในการแข่งขัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คณะกรรมการตัดสิน
ตัวอย่างประโยค: เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นกรรมการตัดสินร่วมกัน

รอยตัด n indentation
คำอธิบาย: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม
หน่วยนับ: รอย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา

ช่างตัดผม n barber
คำอธิบาย: ผู้มีอาชีพการตัดผม
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ช่างทำผม
ตัวอย่างประโยค: ช่างตัดผมเอามีดทื่อๆ โกนหนวดให้ฉัน

ช่างตัดเสื้อ n tailor
คำอธิบาย: ผู้มีอาชีพเย็บเครื่องแต่งกาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเสื้อ

ร้านตัดผม n barber´s
หน่วยนับ: ร้าน
ตัวอย่างประโยค: เขาชวนให้ผมพาไปร้านตัดผมที่มีคุณภาพที่สุดในละแวกนี้

ลำตัด n Thai-style antiphon
คำอธิบาย: การละเล่นที่มีผู้แสดงเป็นชายและหญิงว่าเพลงร้องแก้กัน มีลูกคู่และกลองรำมะนาประกอบ
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มหญิงสาวกำลังร้องลำตัดแก้กันไปมา

รวบรัดตัดความ v shorten
คำอธิบาย: ทำให้สั้นเข้าเพื่อให้จบเรื่องเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: รวบรัด
คำตรงข้าม: ขยายความ

ผู้ตัดสินคดี n judge
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือข้อกล่าวหากันในทางกฎหมาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้พิพากษา
ตัวอย่างประโยค: ภาระใหญ่ของเขาคือตั้งตนเป็นผู้ตัดสินคดีแทนสังคม คอยวินิจฉัยความผิดความถูก

ข้าวหลามตัด n diamond-shape quadrangle
คำอธิบาย: สี่เหลี่ยมด้านขนาน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
ตัวอย่างประโยค: ว่าวอีลุ้มเป็นรูปข้าวหลามตัดกำลังลอยลมอยู่ต่ำๆ

ข้าวหลามตัด n glutinous rice with coconut milk
คำอธิบาย: ข้าวเหนียวนึ่ง อัดใส่ถาด โรยถั่ว ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ตัวอย่างประโยค: ยายทำขนมข้าวหลามตัดได้อร่อยมาก

คำตัดสิน n decision
ความหมายเหมือนกับ: คำวินิจฉัย , คำพิพากษา
ตัวอย่างประโยค: ศาลฎีกาจึงยืนยันคำตัดสินให้ประหารชีวิตเขา

ภาคตัดกรวย n conic-section
คำอธิบาย: ระบบเส้นโค้ง ซึ่งกำหนดขึ้นโดยอัตราส่วนระหว่างระยะจากจุดบนเส้นโค้งไปยังจุดโฟกัสกับระยะ ตั้งฉากจากจุดนั้นไปยังเส้นไดเรกตริกซ์ อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าคงตัวเสมอ

ผ่าตัด v operate on
คำอธิบาย: ชำแหละร่างกาย
ตัวอย่างประโยค: เขาเข้าผ่าตัดไส้ติ่งเมื่อเดือนที่แล้ว

หมอผ่าตัด n surgeon
คำอธิบาย: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หมอศัลยกรรม , ศัลยแพทย์
ตัวอย่างประโยค: เมื่อคนไข้ให้ผมแนะนำ หมอผ่าตัด เก่งๆ ให้สักคน ผมไม่มีปัญญาเพราะไม่ทราบว่าใครเก่งหรือไม่เก่ง

ตะกั่วตัด adj steel blue
ความหมายเหมือนกับ: สีเทาอมฟ้า , สีนกพิราบ , สีน้ำเงินอ่อน
ตัวอย่างประโยค: เธอใส่เสื้อสีตะกั่วตัดไปงานแต่งงาน

ร้านตัดเสื้อ n tailor´s shop
หน่วยนับ: ร้าน

รูปตัด n section
ตัวอย่างประโยค: ลูกเห็บ คือ เม็ดน้ำที่เกาะตัวลงบนเม็ดฝนที่แข็งตัวเป็นชั้นๆ คล้ายกับรูปตัดของหัวหอม

การตัดต่อ n editing
ตัวอย่างประโยค: ภาพบางภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากการตัดต่อภาพ

การตัดตอน n extractability
ตัวอย่างประโยค: เขากล่าวว่าภาพยนต์เรื่องนี้ป็นการตัดตอนจากฉากชีวิตที่เป็นจริงส่วนหนึ่งของเขาเพื่อเสนอสู่สายตาประชาชน

กำตัด n gambling game without a banker
คำอธิบาย: การพนันชนิดหนึ่ง ลักษณะเหมือนกำถั่ว ใช้กำเบี้ย ต่างคนต่างถือแต้ม ไม่มีเจ้ามือ กำแล้วจะเติมหรือชักออกก็ได้
ตัวอย่างประโยค: พวกเขากำลังเล่นกำตัด

เครื่องตัดกระดาษ n paper cutter
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้ทางร้านกำลังอยากได้เครื่องตัดกระดาษขนาดใหญ่ไว้ใช้งาน

ทางตัด n (newly-) laid road
ตัวอย่างประโยค: มอเตอร์เวย์สายใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในทางตัดใหม่และคนเดินทางท่องเที่ยวแถวๆ จังหวัดชลบุรี

ทางตัด n (newly-) laid road
ตัวอย่างประโยค: มอเตอร์เวย์สายใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในทางตัดใหม่และคนเดินทางท่องเที่ยวแถวๆ จังหวัดชลบุรี

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด n trapezoid
คำอธิบาย: สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 เท่ากัน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างของว่าวอีลุ้มเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

ทางตัด n (newly-) laid road
ตัวอย่างประโยค: มอเตอร์เวย์สายใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในทางตัดใหม่และคนเดินทางท่องเที่ยวแถวๆ จังหวัดชลบุรี

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด n trapezoid
คำอธิบาย: สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 เท่ากัน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างของว่าวอีลุ้มเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

สั่งตัด v order to make clothes
คำอธิบาย: บอกให้ตัดตามที่กำหนดไว้
ตัวอย่างประโยค: ผู้กำกับสั่งตัดชุดใหม่ให้กับคณะดาราโดยใช้งบไปทั้งหมด 1 แสนบาท

คนตัดสินใจ n decision-maker

คีมตัด n combination cutting pliers

คณะกรรมการตัดสิน n umpire

รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด n rhombus
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ผู้ตัดสิน n judge
ความหมายเหมือนกับ: ผู้วินิจฉัย

ผู้ตัดสิน n middleman
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ไกล่เกลี่ย

ไม่ตัดสินใจ v hesitate
ความหมายเหมือนกับ: จดจ้อง , ลังเลใจ , ไม่แน่ใจ
คำตรงข้าม: มั่นใจ , แน่ใจ

ฟันตัด n front teeth
ความหมายเหมือนกับ: ฟันฉีก

พิจารณาตัดสิน v try a case
ความหมายเหมือนกับ: ชำระความ

เพลงลำตัด n extemporaneous rhyme
ความหมายเหมือนกับ: กลอนด้น , กลอนสด , เพลงด้น , เพลงอีแซว

ผู้ตัดสิน n referee
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ชี้ขาด

การตัด n chipping
ความหมายเหมือนกับ: กาลอก , การขูด , การปลอก , การเหลา , การเกลา , การเล็ม

การตัด n clearness
ความหมายเหมือนกับ: การดาย

การตัด n reduction
ความหมายเหมือนกับ: การย่อ , การลด , การตัดทอน
คำตรงข้าม: การเพิ่ม

การตัดทอน n reduction
ความหมายเหมือนกับ: การย่อ , การตัด , การลด
คำตรงข้าม: การเพิ่ม

การตัด n slitting
ความหมายเหมือนกับ: การหั่น

การตัดทอน n summary
ความหมายเหมือนกับ: การทอน , การสรุป

การตัดทอน n deprivation

การตัด n chop
ความหมายเหมือนกับ: การผ่า , การฟัน

การตัดสินใจ n making a decisionค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top