ตัณหาจัด

ภาษาอังกฤษ


adj lustful
คำอธิบาย: มีความรู้สึกในทางกามารมณ์รุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: บ้าตัณหา , มักมากในกาม , มักมากในกามคุณ , เซ็กส์จัด , กลัดมัน
คำที่เกี่ยวข้อง: passionate
ตัวอย่างประโยค: หญิงบางคนยอมพลีกายให้กับชายตัณหาจัด เพียงเพราะต้องการเงิน
adj lustful
คำอธิบาย: มีความรู้สึกในทางกามรมณ์รุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: บ้าตัณหา , มักมากในกาม , มักมากในกามคุณ , เซ็กส์จัด , กลัดมัน
คำที่เกี่ยวข้อง: passionate
ตัวอย่างประโยค: หญิงบางคนยอมพลีกายให้กับชายตัณหาจัด เพียงเพราะต้องการเงิน