ตัณหากลับ

ภาษาอังกฤษ


adj lustful
คำอธิบาย: ที่มีความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเป็นนายหน้าจัดหาเด็กสาวใจแตกป้อนให้เสี่ยแก่ตัณหากลับที่ต้องการเปิดบริสุทธิ์กับเด็กนักเรียนสาวๆ
v be sexually aroused
คำอธิบาย: เกิดความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: กำหนัด
คำที่เกี่ยวข้อง: be sexually excited , be in heat , have passionate longing for
ตัวอย่างประโยค: ผู้เฒ่าเกิดตัณหากลับเมื่อเห็นสาวๆ สวยๆ เดินผ่าน