ตังโอ๋

ภาษาอังกฤษ


n Chrysanthemun coronarium Linn
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Chrysanthemun coronarium Linn ในวงศ์ Compositae ใบเล็กหนา กลิ่นหอม กินได้ เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: งาไซ
ตัวอย่างประโยค: เธอนำตังโอ๋ไปใส่ในข้าวต้มหมูสับ