ตังค์ปลีก

ภาษาอังกฤษ


n small change
ความหมายเหมือนกับ: เศษสตางค์ , เงินปลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: change , petty cash