ตังค์

ภาษาอังกฤษ


n money
ความหมายเหมือนกับ: เงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: cash , coin , readies , legal tender