ตัง

ภาษาอังกฤษ


n birdlime
คำอธิบาย: ยางไม้ที่ประสมกับสิ่งอื่นแล้วทำให้เหนียวสำหรับดักนกเป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: gluten , glue
ตัวอย่างประโยค: พรานทาตังบนต้นไม้เพื่อดักนก