ตักน้ำ

ภาษาอังกฤษ


v bail out
คำที่เกี่ยวข้อง: pump , scoop water out , throw water out