ตักตวง

ภาษาอังกฤษ


v grab
คำอธิบาย: หาประโยชน์ใส่ตัว, กอบโกยมาเป็นของตนเมื่อมีโอกาส
ความหมายเหมือนกับ: หาประโยชน์ , กอบโกย
คำที่เกี่ยวข้อง: seize , take a lot of
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าแม่ค้าจะรีบตักตวงผลประโยชน์จากลูกค้าทันทีที่มีโอกาส