ตัก

ภาษาอังกฤษ


n lap
คำอธิบาย: หน้าขาตอนเข่าหรือโคนขาในเวลานั่ง
ความหมายเหมือนกับ: หน้าขา
ตัวอย่างประโยค: พ่อชอบเอาลูกนั่งตักเวลาที่ขับรถ
v scoop
คำอธิบาย: เอาภาชนะช้อนสิ่งของขึ้นจากที่เดิม
ความหมายเหมือนกับ: ช้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: dip , draw , fetch , get , ladle
ตัวอย่างประโยค: ทุกเช้าก่อนที่เด็กชายจะไปโรงเรียนเขาต้องตักน้ำจากบ่อมาไว้ในตุ่มให้ตายายใช้