ตะไล

ภาษาอังกฤษ


n kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited
คำอธิบาย: ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีปีกเป็นวงกลม ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ บรรจุดินปืนที่ทำด้วยดินประสิวกับถ่านไม้ และตอกให้แน่น มีชนวนสำหรับจุด
หน่วยนับ: ดอก, วง
ความหมายเหมือนกับ: ดอกไม้ไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: rocket like piece of firework with a circular wing
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนจุดตะไลในงาน
n small confection cup
คำอธิบาย: ถ้วยกระเบื้องเล็กๆ ชนิดหนึ่ง สำหรับใส่ขนมแล้วนึ่งเป็นต้น เรียกว่าถ้วยตะไล
หน่วยนับ: ถ้วย
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วยตะไล
คำที่เกี่ยวข้อง: small cup somewhat larger than a thimble
ตัวอย่างประโยค: แม่ค้าหยอดแป้งขนมตาลลงถ้วยตะไล
n Arfeuillea arborescens Pierre
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Arfeuillea arborescens Pierre ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้ง สูง 8-10 เมตร มีพุ่มใหญ่ ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3-4 คู่ ดอกเล็กสีม่วงดำ หอมมาก ผลมีปีกบางๆ 3 ปีก เปลือกใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตะไล , ต้นคงคาเดือด
ตัวอย่างประโยค: ต้นตะไลใช้ทำยาได้