ตะไบ

ภาษาอังกฤษ


n file
คำอธิบาย: เหล็กเครื่องมือใช้ถูโลหะอื่นๆ ให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้น มีหลายชนิด เช่น ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหนู
หน่วยนับ: เล่ม, อัน
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องถูไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: rasp
ตัวอย่างประโยค: ตะไบเป็นอุปกรณ์สำคัญในการตกแต่งเครื่องใช้ต่างๆ
v sharpen
ความหมายเหมือนกับ: ถู , ลับ , ขัด , ฝน
คำที่เกี่ยวข้อง: hone , whet
ตัวอย่างประโยค: หลังเลิกเรียนเขารีบกลับบ้านมาช่วยพ่อตะไบเหล็กทุกวัน