ตะไคร้

ภาษาอังกฤษ


n lemongrass
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cymbopogon citratus Stapf ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ กลิ่นหอม ใช้ปรุงอาหารได้
หน่วยนับ: ต้น, กอ
คำที่เกี่ยวข้อง: Cymbopogon citratus Stapf
ตัวอย่างประโยค: เขาปลูกตะไคร้ไว้รอบบ้าน