ตะไคร่น้ำ

ภาษาอังกฤษ


n moss
คำอธิบาย: พืชสีเขียว ที่เกิดติดอยู่ตามต้นไม้ บางทีก็เกิดในน้ำและตามพื้นดินหรือกำแพงที่ชุ่มชื้น
ความหมายเหมือนกับ: ตะไคร่
คำที่เกี่ยวข้อง: thallophytic plant , lichen , algae
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้มีตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะเป็นคราบ