ตะไคร่

ภาษาอังกฤษ


n moss
คำอธิบาย: พืชสีเขียว ที่เกิดติดอยู่ตามต้นไม้ บางทีก็เกิดในน้ำและตามพื้นดินหรือกำแพงที่ชุ่มชื้น
คำที่เกี่ยวข้อง: lichens
ตัวอย่างประโยค: ทางเดินที่ชื้นแฉะตลอดเวลาจะมีตะไคร่ขึ้น