ตะไข้

ภาษาอังกฤษ


n crocodile
ความหมายเหมือนกับ: ไอ้เข้
คำที่เกี่ยวข้อง: alligator , mugger