ตะโพน

ภาษาอังกฤษ


n two-faced drum
คำอธิบาย: กลองสองหน้า รูปหัวสอบท้ายสอบกลางป่อง ขึงด้วยหนังทั้ง 2 หน้า มีขารอง ตีด้วยฝ่ามือ
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: กลองสองหน้า
ตัวอย่างประโยค: พ่อจับลูกหัดตีตะโพนตั้งแต่เล็ก